Welkom bij de KIM alumnivereniging

KIMAV is een vereniging van (oud) marine-officieren in Nederland. De 285 leden hadden allen gezamenlijk dat ze allen de reguliere KIM-opleiding gedaan hebben en enige jaren als officier bij de KM hebben gediend. Leden kunnen dus binnen en buiten de KM werkzaam zijn! In november 2014 heeft de Algemene ledenvergadering immers ingestemd met een wijziging van de statuten waarbij het voor actief dienende marine-officieren ook mogelijk is geworden om lid te worden . De site vervult een centrale rol en kan gebruikt worden voor zakelijke boodschappen. Directe mailings aan de leden wordt daarmee voorkomen. Vier tot zes maal per jaar is er een evenement aan het einde van de middag en begin van de avond bij een van de leden op het werk. Buiten deze activiteiten fungeert de KIMAV desgevraagd als sparring partner voor de KM en Defensie over zaken als reservistenbeleid, alumnibeleid van de NLDA en andere terreinen welke voor de leden van belang zouden kunnen zijn.
 
Deze website kent twee gedeeltes:
  • een "open" gedeelte welk voor eenieder zichtbaar is;
  • een "ledengedeelte" welk enkel te zien is na inloggen.

Mocht u belangstelling hebben en in de doelgroep vallen, meldt u zich dan aan als aspirant lid. Zie hiervoor het menu " Lid worden?".

Het bestuur

LinkedIn Facebook